O piekarni Seku?a

Piekarnie Seku?a to szeroki asortyment wysokiej jako?ci pieczywa i wyrobw cukierniczych. Obecnie produkujemy ponad 100 rodzajw chleba, bu?ek i bu?eczek oraz ponad 60 wyrobw ciastkarsko-cukierniczych.

Piekarnia SEKU?A Krynica-Zdrj

W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo pe?ny wybr pieczywa zarwno pakowanego jak i niepakownego, dro?d?wki, p?czki, bu?ki s?odkie, ciasta i ciasteczka. Wykonujemy rwnie? nietypowe zamwienia, dostosowuj?c technologi? i termin wykonania do ?yczenia klienta. Nasz zak?ad pracuje w systemie ci?g?ym - 6 dni w tygodniu.

Dzi?ki wykwalifikowanej kadrze 20 pracownikw w ci?gu doby wypiekamy ?rednio 3 tony r?nego rodzaju produktw, co plasuje nas pod wzgl?dem produkcji na jednym z czo?owych miejsc w?rd piekarni z powiatu nowos?deckiego. Niezmiennie od lat nasze produkty odznaczaj? si? wysok? jako?ci? oraz doskona?ymi walorami smakowymi.

Stale obserwujemy rynek, by mc jak najszybciej wychwyci? zmieniaj?ce si? trendy i potrzeby konsumentw. W dobie wzrastaj?cych wymaga? klientw nie mo?emy sobie pozwoli? na ?adne niedoci?gni?cia, dlatego tak wiele uwagi przywi?zujemy do wysokiej jako?ci oferowanych przez nas produktw.


Galeria zdj??

Je?eli potrzebujesz pewnych, codziennych dostaw ?wie?ego, smacznego i dobrego pieczywa w postaci chleba, p?czkw, rogalikw, dro?d?wek czy bu?ek - skontaktuj si? z nami »

Piekarnia Seku?a - nasze sklepy